Openingstijden : Maandag t/m Vrijdag- 09:00 - 17:00
  Contact : 078 645 81 36

All posts by Depse Zorg

NZa: wat kunt ú doen als u lang moet wachten op zorg?

n het tweede kwartaal van 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 1535 meldingen en vragen ontvangen.

Burgers meldden dat ze lang moeten wachten op hun eerste gesprek of behandeling in de ggz of op een operatie in het ziekenhuis. In onze tweede Rapportage uw melding en vraag in beeld dit jaar besteden we daarom meer aandacht aan wachttijden. We leggen uit wat burgers kunnen doen als zij lang moet wachten op zorg.

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij goede en betaalbare zorg krijgen, als dat nodig is. In dat verband kunnen burgers bij vragen over de zorg contact opnemen met de Informatielijn van de NZa. Mogelijke overtredingen van aanbieders en verzekeraars kunnen zij melden via ons Meldpunt. Wij gebruiken de meldingen in ons toezicht en treden op wanneer verzekeraars of aanbieders de fout ingaan.

Geen vergoeding voor revalidatiezorg

Afgelopen kwartaal heeft de NZa vragen gekregen van burgers over het afwijzen van vergoedingen van revalidatiezorg door de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars vergoedden in sommige gevallen de rekening niet. Burgers begrijpen niet waarom. De NZa heeft daarom de verzekeraar gevraagd dit duidelijk uit te leggen.

Reistijd in de thuiszorg

De NZa heeft een melding ontvangen van een patiënt die vermoedde dat een thuiszorgorganisatie reistijd laat betalen door de patiënt. Dit mag niet. De NZa is op bezoek geweest bij de thuiszorgorganisatie. Wat bleek, de aanbieder is goed op de hoogte van de regels en brengt geen reistijd in rekening bij patiënten.

Informatie op website verzekeraar en aanbieder

Over de websites van zorgverzekeraars en zorgaanbieders ontving de Informatielijn van de NZa het tweede kwartaal veel vragen. Zo geven burgers aan dat ze de polisvoorwaarden bijvoorbeeld niet kunnen vinden op de website van hun zorgverzekeraar. Wachttijden zijn moeilijk vindbaar op de website van het ziekenhuis. De NZa vraagt opheldering en actie van verzekeraars of aanbieders als burgers zich bij ons melden met vragen of klachten.

Bron: NZa

Read More

Richtlijnen beter als patiënten meedenken

Richtlijnen zijn afspraken over hoe dokters werken. Het is volgens Patientenfederatie Nederland beter als patiënten meedenken.

Als patiënten meedenken, worden richtlijnen voor dokters beter. Richtlijnen zijn afspraken over hoe dokters werken. Dat stelt Patientenfederatie Nederland in Medisch Contact.

Dokters kijken bij hun werk vooral of ze medisch goed handelen. Is de operatie gelukt? Patiënten kijken vaak verder. Die willen bijvoorbeeld ook weten hoeveel pijn ze na de operatie hebben en wat daaraan kan worden gedaan. Als die vragen worden gesteld voordat de beroepsgroep afspraken maakt over hoe te werken, dan worden die afspraken beter. Want meer patiëntgericht.

Om die reden werkt Patiëntenfederatie Nederland met haar leden graag mee aan de totstandkoming van medische richtlijnen. ‘Patiënten hebben hun eigen expertise. Daarom willen wij graag meedenken over de manier hoe dokters werken. Zo maken we de zorg beter’, zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie.

Lees hier het artikel in Medisch Contact

Read More

Depse Zorg geeft Iftar aan de hele straat

Thuiszorgorganisatie DepseZorg in Dordrecht heeft afgelopen woensdag een iftar-maaltijd voor de hele straat georganiseerd. Niet-islamitische bewoners in de straat (voornamelijk Nederlanders en Antillianen) waren positief verrast vertelt Gulsen Adibelli die in het dagelijks leven de begeleidingscoördinatie bij de thuiszorginstelling verzorgt.

De thuiszorgorganisatie wilde aanvankelijk een zaal afhuren en de iftar-maaltijd in die zaal verzorgen. “Maar we wilden ook graag het ‘Turkije-effect’ erin houden,” aldus Adibelli die daarmee doelt op de vele iftar-maaltijden die in Turkije in tenten op straat worden georganiseerd.

Verder was het nog zeer de vraag of de Gemeente Dordrecht in staat was om snel een vergunning af te geven voor het ‘feestje’. Medewerkers van de thuiszorgorganisatie waren dan ook erg verrast toen bleek dat de gemeente de vergunning om de straat af te zetten in maar drie weken had afgehandeld. “Volgens mij waren de ambtenaren in het gemeentehuis erg onder de indruk van onze plannen om een iftar-maaltijd voor de hele straat te organiseren. Want normaliter moet je zo’n vergunning minimaal drie maanden van tevoren aanvragen,” aldus Adibelli aan Demet TV.

Aan de iftar-maaltijd van de thuiszorgorganisatie hebben naast medewerkers, ook cliënten en vrijwilligers meegeholpen. De thuiszorgorganisatie heeft een filmpje van het ‘straatfeest’ gemaakt en deze gepubliceerd.

23-06-2017 © Demet TV

Read More

Ouders met kleine kinderen vaker verkouden

Vier op de tien Nederlanders die verspreid over 2016 zijn ondervraagd door het CBS, gaven aan dat ze in de twee maanden daarvoor verkouden of grieperig waren.

Drie kwart van de kinderen onder de vier jaar had hier last van. Ouders van jonge kinderen hebben zelf ook vaker een infectie van de bovenste luchtwegen, zoals verkoudheid, dan leeftijdsgenoten zonder of met oudere kinderen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van de ouders met kinderen jonger dan vier jaar gaf 56 procent aan dat ze verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking hadden in de twee maanden voordat ze werden ondervraagd. Ouders van kinderen van vier tot twaalf jaar en twaalf jaar of ouder zijn minder vaak verkouden, evenals mensen zonder thuiswonende kinderen. Niet alle ouders vallen onder een van deze categorieën, die zo zijn ingedeeld om verschillende fases van ouderschap goed te kunnen vergelijken.

Ouders van jonge kinderen anderhalf keer vaker verkouden

Bovenste luchtweginfecties komen over het algemeen minder voor bij mensen boven de veertig dan bij jongeren. Dat ouders van jonge kinderen vaker verkouden of grieperig zijn, kan dus ook samenhangen met het feit dat ze gemiddeld jonger zijn dan mensen zonder thuiswonende kinderen of met oudere kinderen. Als rekening wordt gehouden met hun leeftijd, blijkt dat ouders van jonge kinderen nog steeds ruim anderhalf keer zoveel kans hebben om grieperig of verkouden te worden dan mensen zonder kinderen of ouders van kinderen van twaalf jaar of ouder. Vrouwen hebben overigens even vaak een infectie aan de bovenste luchtweg als mannen.

75-plussers hebben vaakst ontstekingen aan onderste luchtweg

Bij een longontsteking of acute bronchitis zijn juist de onderste luchtwegen ontstoken. In het afgelopen jaar had 2 procent van de bevolking hier last van in de twee maanden voordat ze deelnamen aan de enquête. Boven de 65 jaar neemt de kans op deze ontstekingen toe. Van de 75-plussers had 5 procent hier in 2016 last van.

Read More

Door te vasten zouden tumorcellen zelfmoord plegen

Korte periodes weinig of niets eten zou effectief zijn in het bestrijden van kanker omdat het een positieve invloed zou uitoefenen op de werkzaamheid van behandelingen. Bovendien zou vasten ook de groei en verspreiding van tumoren tegengaan.

Met deze nieuwe ontdekkingen, gepubliceerd in Science Translational Medicine, hopen onderzoekers snel effectievere behandelingsplannen uit te stippelen. Zeker nu diepgaander onderzoek en testfases met mensen op komst zijn.

Vasten
Tumorcellen blijken anders te reageren op de impact van vasten dan normale lichaamscellen. In plaats van te vervallen in een soort slaaptoestand (vergelijkbaar met winterslaap), bleven de tumorcellen groeien en splitsen tot ze zichzelf uiteindelijk vernietigden. “De tumoren plegen in feite zelfmoord”, verklaart leidinggevend onderzoeker Valter Longo van de universiteit van Southern California.

Hij gaat verder: “Wat we zien is dat de kankercellen tevergeefs proberen om de stoffen te compenseren die niet langer vindbaar zijn in de bloedbaan wanneer patiënten vasten, waardoor ze uiteindelijk afsterven”.

Testfase
Tijdens het onderzoek werd gekeken wat de impact van vasten is op verschillende types kanker bij muizen. Zonder chemotherapie bleken de periodes zonder eten ervoor te zorgen dat de groei van tumoren in borst, huid en hersenen werd afgeremd.

Wanneer er wel chemotherapie werd gedaan, bleek vasten de behandeling een stuk effectiever te maken. Verschillende cycli van chemo, in combinaties met niet eten, hebben 20 procent van de zeer agressieve kankers succesvol behandeld. Bij kankers die slechts gematigd uitgezaaid waren, was dat 40 procent. Zonder chemo overleefde echter geen enkele muis.

Bij mensen?
Wetenschappers zijn op dit moment de mogelijke effecten van vasten bij mensen aan het onderzoeken, maar enkel een klinische testfase van meerdere jaren zal kunnen bevestigen dat kankerpatiënten effectief voordeel kunnen halen uit het drastisch inperken van calorieën. De eerste menselijke testfase zal inhouden dat patiënten de twee dagen voor hun chemokuur vrijwel niets zullen mogen eten.

Wat ze wel al met zekerheid weten, is dat deze tactiek niet kan worden toegepast op patiënten die al veel gewicht verloren hebben. Ook voor wie kanker én diabetes heeft, zou vasten in combinatie met chemo gevaarlijk zijn.

Conclusie
Volgens professor Longo is deze tactiek beter dan een eeuwige zoektocht naar medicatie die tumorcellen kan doden: “Je kan de cellen beter verwarren door extreme omgevingen te creëren (bvb. vasten) waar normale cellen snel op kunnen inspelen, maar kanker niet. (lf)

Read More

YUPASS ile izinde hastane çilesine son!

Kısa adı YUPASS olan Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi ile yurtdışında yaşayan Türkler, Türkiye’de hastanelerde rahatça tedavi olabilecek.

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da yaşayanlar Türkler, Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) ile artık Türkiye’de hastaneye gitmek istediklerinde YUPASS’tan alacakları numara yeterli olacak.

Başka hiçbir belgeye ihtiyaç duyulmadan tedavi görecek gurbetçiler için YUPASS uygulması Şubat 2017 itibariyle başladı.

Böylece Avrupalı Türkler Medula sistemi üzerinden 10 haneli YUPASS numarası alan kişiden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre başka hiç bir belgeye istenmeyecek.

YUPASS numarası için yukarıda adı geçen ülkelerde yaşayanlar, yaşadıkları ülkelerideki sağlık sigorta kartları ile Türkiye’de SGK’ya başvurup YUPASS numarası almaları halinde Türkiye’de hiçbir hastane gideri ödemek zorunda kalmayacak.

01.02.2017 tarihinden itibaren Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturyalı sigortalılara elektronik ortamda YUPASS numarası üzerinden verilmeye başlandı. YUPASS numarasının alınması için izine giden Avrupalı Türklerin en erde ki en yakın SGK İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezlerine yaşadıkları ülkelerdeki Sağlık yardım belgesi ile müracaat etmeleri yeterli olacak.

 

Read More