Openingstijden : Maandag t/m Vrijdag- 09:00 - 17:00
  Contact : 078 645 81 36

Veelgestelde vragen

Levert Depse Zorg in Natura(ZIN) of PGB?

Depse Zorg levert op dit moment alleen zorg in PGB, echter streven we ernaar om binnenkort ook zorg in natura te kunnen bieden. De voorbereiding om contacten/contracten af te sluiten met Gemeenten en zorgverzekeringen zijn al in volle gang.

Kan ik mijn Persoonsgebonden budget omzetten naar Zorg in Natura of andersom?

U kunt een persoonsgebonden budget altijd omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Om dit te regelen stuurt/kunt u een schriftelijk wijzigingsverzoek sturen naar uw zorgkantoor.

Wat is het verschil tussen persoonsgebonden budget en zorg in natura?

Met een persoonsgebonden budget regelt u zelf de zorg die u nodig heeft. U bepaalt dus zelf wie uw zorgverlener wordt. U houdt daardoor de regie in eigen hand. Zorg in natura is de hulp die een zorginstellingen levert.

Uw zorginstelling bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt. De zorgaanbieder maakt hierover afspraken met u en stemt dat zo goed mogelijk met u af.

Wat is een Persoonsgebonden budget (PGB)?

Een persoongebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u krijgt zodat u zelf uw zorg kunt regelen. Met dit bedrag betaalt u 1 of meerdere zorgverleners, hulpverleners of begeleiders.

Kan ik als mantelzorger een vergoeding krijgen?

Het mantelzorgcompliment is per januari 2015 afgeschaft. De gelden worden besteed door de gemeenten. Iedere gemeente kan zijn eigen invulling hieraan geven.

Krijg ik de reiskosten die ik maak om naar mijn moeder te gaan vergoed?

Kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Reiskosten voor ziekenbezoek kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken als specifieke zorgkosten.

De hulpvrager moet dan in een instelling verpleegd worden. Lees de voorwaarden voor aftrek reiskosten ziekenbezoek op www.belastingdienst.nl. Zoek op ‘reiskosten ziekenbezoek’. Sommige gemeenten vergoeden reiskosten als u als mantelzorger een bijstandsuitkering heeft.

Kan ik als mantelzorger Persoons gebonden budget (PGB)krijgen?

Nee, een PGB wordt afgegeven op basis van de indicatie van een zorgvrager. Het PGB staat op naam van degene waar u voor zorgt of gaat zorgen. Deze kan de zorg inkopen van het PGB. De zorgvrager sluit zelf een contract met u (of anderen). U moet als mantelzorger dan wel de zorg verlenen waarvoor het PGB is bestemd.

Wat is respijtzorg?

Bij respijtzorg wordt uw zorg als mantelzorger tijdelijk overgenomen door professionele zorgverleners en instanties, of door de inzet van een vrijwilliger. Zo heeft u als mantelzorger even vrijaf en kunt u de zorg beter volhouden. De mantelzorgmakelaar kan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat de vergoedingen zijn?

Wat is een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar is een professional die aangesloten is bij een beroepsvereniging. De mantelzorgmakelaar kan u bijstaan bij uitzoek en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, arbeid en financiën.

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorg gaat om zorg en ondersteuning die mensen belangeloos geven aan een zieke partner, familielid of anderen in hun omgeving, op grond van een persoonlijke relatie. Het gaat dan om zorg en ondersteuning die langer dan 8 uur per week duurt of langer dan 3 maanden achter elkaar. Mantelzorg is altijd vrijwillig.

Wat kost thuiszorg of huishoudelijke hulp?

Voor thuiszorg en voor huishoudelijke hulp bent u verplicht een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Depse zorg heeft geen invloed op de eigen bijdrage. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl

Welke zorg wordt geregeld via de zorgverzekering?

Depse zorg levert op verzoek ook volledig op maat afgestemde particuliere zorg. Samen met u spreken wij de mogelijkheden door en ook de bijbehorende kosten.

Welke zorg wordt geregeld via de zorgverzekering?

Welke zorg wordt geregeld via de zorgverzekering?

Welke zorg wordt geregeld via de Gemeente (WMO)

Sinds 1 januari 2015 is de ABWZ zorg overgeheveld naar de Gemeente en zorgverzekeringswet.
Huishoudelijke hulp, begeleiding individueel en begeleiding groep kunt u aanvragen bij uw Gemeente, uiteraard kunnen wij u ook helpen met de indicatieaanvraag.

Welke diensten biedt Depse zorg ?

Depse levert huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, begeleiding individueel en begeleiding groep ( dagbesteding).