Openingstijden : Maandag t/m Vrijdag- 09:00 - 17:00
  Contact : 078 645 81 36

Gezinsbegeleiding

Wij van Depse Zorg & Hulpverlening hebben de droom dat ieder kind gelukkig mag opgroeien in een warm, veilig en inspirerend gezin. Gesteund in zijn of haar ontwikkeling naar volwassenheid. Het dagelijks leven brengt verschillende hulpvragen, ook in het gezin kunnen er problemen ontstaan. Onze gezinsbegeleiding richt zich op het zelfstandig kunnen functioneren van de ouder(s) en kind(-eren) in de samenleving. De zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd op verschillende levensgebieden zoals, gezondheid, wonen, werk , opleiding, financiën en veiligheid. Samen kunnen wij al snel de gezinsbegeleiding op starten door samen te kijken naar wat er speelt en wat er verder nodig is. Wij werken volgens de één gezin, één plan methode. In een begeleidingsteam werken we samen aan de gestelde doelen. Afgestemd op de situatie, wensen en behoeften van het gehele gezin.

Het gezin staat centraal, we gaan praktisch en doelgericht te werk. Onze aandacht gaat uit naar groei en ontwikkelingen binnen het gehele gezin. Alles wat je aandacht geeft groeit! Groei mee en ervaar deze ontwikkelingen binnen uw gezin.