Openingstijden : Maandag t/m Vrijdag- 09:00 - 17:00
  Contact : 078 645 81 36

Mantelzorgmakelaar

Mantelzorger

In Nederland zorgen elke dag ruim 2,6 miljoen mensen voor een chronisch zieke partner, een zorgintensief kind of een hulpbehoevende ouder. Voor het geven van deze zorg krijgen zij niet betaald.
Deze groep mensen worden mantelzorgers genoemd.
Als u mantelzorger bent, komt er veel op u af. U krijgt er (tijdelijk) extra verantwoordelijkheden bij. Om u te ontlasten bij het regelen van allerlei zaken kunt u een mantelzorgmakelaar inschakelen.
Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar is een wegwijzer in de wereld van de zorg. Ik kan u helpen bij vragen over zorg, wonen, inkomen, werk, welzijn, wetten en regels en verzekeringen. Ik kan samen met u kijken naar knelpunten en mogelijkheden binnen uw mantelzorgsituatie. Dit voorkomt overbelasting bij de mantelzorger.

Wat kan ik voor u betekenen?

Als mantelzorgmakelaar kan u bijvoorbeeld helpen bij:
• organiseren van persoonlijke hulp (thuishulp, woningaanpassing, vervoer);
• Informatie op het gebied van wet- en regelgeving ( Wmo, Zvw, Wlz);
• onderhouden van contacten met uitkerende instanties
• praktische hulp (invullen formulieren, brieven en telefoongesprekken
• aanvragen aanpassingen in de woning
• zoeken geschikte woonvorm voor zorgvragers
• aanvragen van een indicatie of persoonsgebonden budget;
• afstemmen van werk en privé met de werkgever;
• het op orde krijgen van de administratie;
• zoeken naar mogelijkheden binnen de zorg.

10934640_347621082097271_239178341_n
Kosten

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de kosten van de mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Zorgverzekeraars die de mantelzorgmakelaar vergoeden zijn o.a.:
• VGZ, Univé, IAK, Turien en Co (Avero), Turien en Co (VGZ) en collectief Zorgzaam vergoeden de mantelzorgmakelaar vanuit vrijwel alle aanvullende verzekeringen.
• Gemeente pakket van VGZ o.a. in gemeenten Gorinchem, Leerdam, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden en Molenwaard.
• IZA Cura Rotterdam pakket
• CZ vergoedt de mantelzorgmakelaar na toestemming van de afdeling zorgadvies. bel 013-5949110.
• IZA vergoedt de mantelzorgmakelaar vanuit het comfort classic pakket.
• Menzis vergoedt de mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering (extra verzorgd) op niveau 2, 3 en 4. De mantelzorgdesk van Menzis dient hiervoor vooraf toestemming te verlenen. Bel 088-2224242

Werkgever

Als u mantelzorg combineert met een baan, informeer dan eens bij uw werkgever naar eventuele vergoeding.
gemeente
Een aantal gemeenten vergoedt de kosten van een mantelzorgmakelaar uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Drechtesteden doet dat op dit moment niet.

Kunt u geen aanspraak maken op welke vergoeding dan ook? Dan geldt mijn uurtarief van € 58,00 exclusief BTW.