Openingstijden : Maandag t/m Vrijdag- 09:00 - 17:00
  Contact : 078 645 81 36

Klachtencommissie

Klachten regelement.

Wij leveren zorg die voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in allerlei officiële documenten. Dat is belangrijk, maar niet altijd genoeg.

Klagen heeft een negatieve bijklank, maar Depse Zorg en Hulpverlening ziet dat anders.  Zowel voor u als voor de hulpverlener biedt een klacht mogelijkheid tot verbetering van de zorg.

Vanzelfsprekend zijn uw ideeën, suggesties en opmerkingen om onze zorgverlening te verbeteren, van harte welkom!

U kunt uw klacht en suggestie doorgeven per telefoon, mail of brief. Uiteraard kunt ook bij ons op kantoor dit mondeling toelichten.

Er is ook een klachtenformulier (klachtenformulier toevoegen) die u online kunt invullen.

Uw klacht wordt vervolgens  zo snel mogelijk door onze klachtenbemiddelaar in behandeling genomen.

Door uw klacht te melden maakt u duidelijk dat er volgens u iets gedaan moet worden. Door het te bespreken geeft u de hulpverlener de kans om de zorg te veranderen en te verbeteren.

Klachtencommissie

Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie (BTN – Branchebelang Thuiszorg) waar Depse zorg en Hulpverlening is aangesloten. De commissie onderzoekt uw klacht en moet u laten weten binnen welk termijn zij haar oordeel uitspreekt. De klachtencommissie is een onafhankelijke instelling.