Openingstijden : Maandag t/m Vrijdag- 09:00 - 17:00
  Contact : 078 645 81 36

Organisatie

Over onze organisatie

Depse Zorg & Hulpverlening is een interculturele organisatie die haar cliënten kwaliteit biedt. Door onze kleinschaligheid en laagdrempeligheid  zijn al onze medewerkers sterk betrokken bij de persoonlijke en professionele zorg. Onze missie is zorg leveren van goed niveau, effectief, efficiënt en afgestemd op de reële behoeften van de cliënt. U krijgt bij Depse Zorg & Hulpverlening  een dossierhouder  die deel uitmaakt van een vast team. Met uw vragen kunt u terecht bij uw dossierhouder. Wij vinden persoonlijk contact heel belangrijk. Daarnaast houden we rekening met uw persoonlijke wensen en verlangens en zijn we ingespeeld op de verschillende culturele achtergronden en geloofsovertuigingen.

Hulp en ondersteuning op maat
Mensen die door ouderdom, ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen graag zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Dat betekent op de eerste plaats dat we goed moeten luisteren naar hun wensen en behoeften. Naar hún ideeën over welke zorg het beste past bij hun levenswijze. Daarnaast willen zij graag kwalitatief hoogwaardige zorg; professionele zorg die bijdraagt aan hun welzijn en welbevinden.

Depse Zorg & Zorghulpverlening biedt haar cliënten verschillende vormen van zorg aan, zoals: Hulp bij het huishouden,  Groepsbegeleiding, individuele begeleiding, Persoonlijke verzorging en Verpleging.

Zorg aanvragen?
Wilt u gebruik maken van de diensten van Depse Zorg en Hulpverlening? U kunt uw aanvraag voor thuiszorg direct online indienen