Openingstijden : Maandag t/m Vrijdag- 09:00 - 17:00
  Contact : 078 645 81 36

Werkwijze

werkwijze-nieuw

PUNT 3: Voor een aanvraag voor persoonlijke verzorging of verpleging komt de wijkverpleegkundige bij u thuis langs om uw situatie te beoordelen. Zij stelt samen met u een zorgplan op. De zorg kan in de meeste gevallen al meteen starten

Voor een indicatie voor individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp dient de begeleiding coördinator van Depse samen met een u een aanvraag in bij de WMO. Na een keuken en tafelgesprek bij u  thuis met een zorgconsulent, beslist de zorgconsulent of u recht heeft op een indicatie.