Openingstijden : Maandag t/m Vrijdag- 09:00 - 17:00
  Contact : 078 645 81 36

Stage lopen

Op zoek naar een stage?

Dese Zorg heeft leuke en interessante stageplaatsen. De stagemogelijkheden variëren van snuffelstages tot afstudeerstages. Samen met de stagiair zorgt Depse Zorg graag voor een stage op maat waarbij theorie aansluit op de praktijk en andersom. Ook vind Depse Zorg het van belang dat de stage aansluit bij de verwachtingen van zowel de stagiair als Depse Zorg.

Wil je stage lopen bij Depse Zorg? Stuur een brief en CV per e-mail aan info@depse.nl

Per post
Depse Zorg
Vriesestraat 111-113
3311 NP Dordrecht

of

per e-mail naar info@depse.nl